Zmiany w ustalaniu odszkodowań

Wrzesień 25th, 2010

Szykuje się zmiana procedury orzekania odszkodowań z powodu błędu medycznego która będzie z pewnością na rękę poszkodowanym. W projekcie nowelizacji zapisane jest, że teraz o zasadności wypłacenia zadośćuczynienia będzie decydować wojewódzka komisja. Odszkodowania z kolei będzie szacować ubezpieczyciel. Osoba pokrzywdzona nie będzie teraz zmuszona czekać na wypłatę środków kilka lat a uzyska je w przeciągu zaledwie kilku miesięcy. W każdym województwie w myśl ustawy ma być powołana specjalna komisja orzekająca czy błąd medyczny miał miejsce. Poszkodowany lub jego najbliżsi będą mieli możliwość złożyć wniosek o odszkodowanie do roku czasu od przeprowadzonego zabiegu lub od momentu kiedy pacjent uświadomił sobie, że jego ciało ucierpiało na zdrowiu. W razie przyznania racji poszkodowanemu będzie się on mógł ubiegać o pieniądze sięgające stu tysięcy złotych. Jeżeli umrze, jego rodzina będzie miała żądać trzystu tysięcy złotych w postaci miesięcznej renty o wartości trzech tysięcy złotych. Komisje będą wydawać decyzje na podstawie opinii fachowców. Ta zmiana nie wpłynie w znaczący sposób na kary, które poniesie lekarz, który dopuści się błędu w sztuce.

(...)

Zwolnienia od kosztów sądowych

Wrzesień 16th, 2010

Wielu ludzi nie wie, że przysługuje im zwolnienie od pokrywania kosztów sądowych. Aby uzyskać takie zwolnienie należy oczywiście spełniać kilka wymagań. Jednym z nich jest na pewno stan naszego majątku. Oczywiste jest więc to, że niemożliwe jest uzyskanie zwolnienia w wypadku gdy stać nas na uregulowanie opłaty. Jeżeli jednak nie jesteśmy zbyt zamożni można się o nią starać. Trzeba mieć jednak na uwadze to, że sąd może zarządzić dochodzenie w sprawie naszych realnych dochodów. Na przykład podmiot gospodarczy może udowodnić, że nie jest w stanie uregulować kosztów sądowych za pomocą przedstawienia wyciągu z konta bankowego. Ważne jest to, żeby brak środków na koncie przedsiębiorstwa nie było tylko chwilowy. Wniosek taki należy złożyć oczywiście na piśmie. Istnieje również możliwość przedstawienia go ustnie do protokołu w sądzie, w którym ma się odbywać sprawa. Jeżeli sąd wykryje, że storna świadomie próbowała zaniżyć swoje dochody zostanie ona nie tylko obciążona kosztami postępowanie sądowego a dodatkowo zostanie nałożona na nią grzywna pieniężna. Nietrudno napisać taki wniosek. Jego wzory są dostępne na stronach internetowych.

(...)

Skargi na biura podróży

Wrzesień 16th, 2010

Czerwiec, lipiec i sierpień już za nami wiec można powiedzieć, że sezon wakacyjny można uznać za zamknięty. Po tym okresie statystycznie rzecz biorąc do biura rzecznika konsumentów zawsze napływa najwięcej skarg na organizatorów letnich wypoczynków. Najczęściej klienci takich przedsiębiorstw maja wielki pretensje do organizatorów z powodu dodatkowych opłat, które często pojawiają się w czasie wycieczki. Jednak często też klienci po prostu nie czytają uważnie umowy. Turyści skarżą się jeszcze na to, że wycieczki nie przebiegały zgodnie z planem. Oznacza to na przykład, że wycieczkowicze nie zwiedzieli tego co było im zagwarantowane a w zamian za to dostali inną usługę, która nie spełniła ich oczekiwań. Inną sprawą są nieterminowe loty samolotem. Często zdarza się, ze klienci muszą oczekiwać na lotniskach na odpowiedni samolot. Pracownicy Federacji Konsumentów szacują, że 70% skarg dotyczy właśnie złych warunków w miejscu pobytu. Dlatego skargi składane są najczęściej w oparciu o art. 16a ustawy o usługach turystycznych.

(...)